Nieuwe ondersteuningsvisies op handicap – een nieuwe opleiding

 

Deze website is verplaatst naar

www.ua.ac.be/handicap

 

De vroegere gespecialiseerde artsen-opleiding voor artsen in de gehandicaptenzorg werd  in 2005 omgevormd tot een interuniversitaire en   interdisciplinaire  Master-na-Masteropleiding. De basis ervan ligt in de nieuwe sociale definitie van handicap van de Wereldgezondheidsorganisatie (2001) die het accent legt op participatie en inclusie. Wat is daarvoor nodig? Daarover gaat deze opleiding.

 

 De vierjarige, deeltijdse 60 studiepunten opleiding, is nu bedoeld voor artsen, psychologen, therapeuten, pedagogen, e.d. met al een (licenciaats- of) masterdiploma , maar staat ook open voor anderen.   Ze bereidt voor om verantwoordelijke functies op te nemen in de hulpverlening en om te leren samenwerken. Ze leert handicap van verschillende kanten zien : de belevingskant, een medische, wetenschappelijke, lichamelijke,  ethische, psychologische,  maatschappelijke, enz.

 

In mei 2008 werd de Master-na-Masteropleiding geaccrediteerd door het officiële NVAO (Nederlands-Vlaams Accreditatie Orgaan). Door het universitaire financieringsdecreet krijgt de Master echter geen extra omkadering. De universitaire overheid besliste daarom om de opleiding als post-academische vorming te laten doorgaan.

 

Vanaf academiejaar 2008-09 wordt een nieuwe post-academische vormingscyclus ingericht.

Deze bestaat uit 3 luiken: een volledig modulair, 3-jarig programma (waar je uit kan plukken); een reeks studiedagen, en een aantal satelliet-programma’s.

Laatste berichten

 

bullet

 nieuwe website

bullet